Hemsida Familjekort
Peter Jungbeck
Innehåll
Introduktion
Detta är en digitaliserad version av den information som Hilding Jungbeck från Nässjö, samlade redan 1908 och tryckte en bok hos Arvid Wallerström & C:o Tryckeri. Därefter har olika källor löpande uppdaterat informationen.
Efternamn
Kontakt