Jungbeck Carl Fredrik(3 Sep 1772 - 15 Sep 1835)
Ifvarsson Catharina(3 Dec 1776 - 24 Jun 1810)
g. 16 Sep 1826
f. 13 Sep 1800
d. 15 Aug 1840, Köpenhamn, Danmark
beg.  
yrke. Handlare
utb.  
hob.  
gn.  
utm.  
f. 14 Feb 1803
d. 8 Nov 1879
beg.  
yrke.  
utb.  
hob.  
gn.  
utm.