Hemsida Familjekort - Webbfamiljekort
Hemsida Familjekort - Webbfamiljekort

Jungbeck, Sven Gottfrid
(6 juli 1916 - 21 november 2000)

Rosén, Birgit

Jungbeck, Birgitta
f.
d.
beg.
yrke.
utb.
hob.
gn. Gyllenhammar
utm.